Home Image Gallery Email


من يه دختر بيست و چند ساله هستم كه كاملا به وضع اجتماعي و سياسي و اقتصادي ايران و جامعه ايران اعتراض دارم ،مخصوصا حقوق زنان و دختران ايراني .دانشجوي رشته...هستم!و تهران زندگي ميكنم.قصدم از راه انداختن اين وبلاگ براي جوون هاي هم سن سال خودم نگاه كاملا انتقادي به مسايلي كه گفتم  و در كنار اون از داستان ها و خاطراتي كه در وبلاگها و سايت هاي ديگه ميبينم كه با موضوع وبلاگ شبيه هست استفاده ميكنم.اين وبلاگ تمام كارهاش از طرف يكي از دوستان گلم هست كه ايشون سر رشته زيادي توي راه اندازي سايت و بلاگ دارن و طراح بسيار قابلي هستن و سايتهاي زيادي رو راه اندازي كردن...گفتم اينا روبدونيد اينقدر  برام ايميل و آف نفرستيدو اين سوالها رو نپرسيد. درضمن از تمامي اوناي هم كه با من هم عقيده نيستن خواهش ميكنم كه يا اينجا نيان و يا اگر ميان بي خيال نصيحت كردن و موعضه كردن من بشن كه من اونا رو...حساب نميكنم.همه اوناي كه خواننده اين وبلاگ هستن با طرز نوشتن من آشناي دارن اوناي هم كه تازه به اينجا اومدن يا ميان توصيه ميكنم مطالب قبلي من كه در آرشيو هست حتما بخونن...ممنون!ايميل خود را وارد كنيد تا از بروز شدن ريلكس با خبر شويد
هیچ کدوم از نوشته های ریلکس کپی رایت نداره! هر غلطی دلتون خواست می تونید بکنید !

بهترین وضوح صفحه 768*1024

Blogger
››› ايراني
ايرانی همه جور ايرادی از همه کس و همه چيز بلده بگيره. ايرانی تفريحش تو اينترنت و چـت بازی خـلاصه ميشه. ايرانی از زور بيکاری عاشـق ميشـه. دل می بنده و بـعد فراموش ميکنه. ايرانـی خوب بلده حرفهــای سياسـی و کس شعر ببافه اما تو مرحله ی عمــل جا می زنه. ايرانی به ايـن نتيـجه رسيـده که فقط بايد بچاپه و بخوره و بـريـزه و بپاشـه و ... فقــط بايـد به فـکر خـودش باشه. گـور بابای همه ! ما که داريم می چاپيم و عشـق دنيا رو می کنيم. آخــه بدبختــی اينـه که عشق و حالم نمی کنه بيچـــاره ! خودشو گول می زنه. به هر بهونه ای ميخواد ثابت کنه که کشورش جهان سومی نيست.

آی ! شماها که بوی تعفّن ميدين! چرا نمی فهميد اينجا جهان سومه ! چرا نمی خوايم باور کــنيم عقب مونده ايم ؟ ايرانی متال گوش ميده. در مورد علم روز دنيا تا دلت بخـواد زر ميزنه. سر و هيکلش مثل آدمهای تو خيابون لس آنجلسه و کلّی هم حال میـکنه با خودش و تيریپش ! ايرانی هم نماز می خونه هم سکس می کنه! هم دروغ ميـــگه و هم تهمت ميزنه و هم خوب بلده چطـوری از بد شـدن آدمها و جامــعه حرف بزنه. ايرانی کمربند ماشينش رو نمـی بنده. ايرانی دودستی چسبيده به خودش و خونـوادش که مبادا يکی بياد بــچاپتش ! ايرانی حس ميکنـه تو يه کشور پيشرفته و متـمدّن داره زندگی ميکـنه در حاليکه به جز تهران و چند تا شهر ديگه ملّـت اصلا نمی دونن تمّدن يعنی چی!!! ايرانی تا دلت بخواد کس شعر ميگه از اينکه جامعه کثيف شده و مـردم بد شدن و ... ولـی خودش مـثل گُه حـتی معنی کلماتشو هم نمی فهــمه ! ايرانی نميخواد شرايــــط فعليــش رو قبول کنه و هر لحظه خودش رو با آمريــکا مقايسه ميکنه. ايرانی ميــشينه پشت ميز و هی از آزادی و رفاه حرف ميزنه اما تخم نداره پاشه بياد رو در رو حرف بزنه ! ده ! اگه مردی و راست ميــگی پاشو بيا اينجا بذار تيکه تيکه ات کنن عوضش دو نفر صداشـون در مياد و راهت رو ادامه ميدن. منـم بلدم بشينم با کــراوات از صبح تا شب زر بزنــم ! مطمئن باش هيچکدوم از کشورهای پيشرفته دلشون به حال من و تو نميسـوزه ! اونام يه گهی هستن مثل همينــــــا .. شايد هم بدتر ! اينهمه اين کشور استـعمار شده بود. تُنی بلـر و جُرج بوش و کـلينتون و هــــر مادر جنده ی ديگه دلش به حـال من و تو سوخت ؟! ايرانـــی تو خيالات خودش زندگی می کنه. ايرانی به فکر جيـب خودشه ! ايرانی گُه گـيجه گرفته بين مذهــب و لائيک ! ايرانــی خـُب وقـتی ميبينـه يه هفته سگ دو ميزنه و حتی يه روز هم آب خـوش از گلوش پايين نميـره وحشی ميشه! چنگ ميزنه به مال و منال همــسايه. خُب بابا حق بده بهش! نـداره. فقيره خودت رو نگاه نکن عيــن بزغالـه داری مصــرف ميکنـی و الکی خوشـی. ايـن ملـّت بدبخت نون شب نـــدارن بخورن. تو حالا هی از دموکراسی براشون بگـو. اون فقـط به اين فکر ميکنه که شيکــم زن و بچـّه اش سير بشه. حالا هی واسه من شجـره نامه ی متال بيار و ريـــش بُزی بذار و مو بلــند کن و هـد بزن و اکـس بخــور و کُــس بکن و مشــروب بزن تــو رگ و سيگاری بکش و جوينـت بـــزن و .....! هی فرض کن تو ايالت آمريکايی ! هی با توهّم زنـــدگی کن .. بد بخـت ! اينجا ايرانــه ! ايـن ملّت شهيد دادن واسه اين انقلاب کوفتيشون. تو خونِشون رفته مذهب. گاو گاون !! از بن و ريشه تعطيلن ! اينو می فهمی ؟!

››› Posted by Relax