Home Image Gallery Email


من يه دختر بيست و چند ساله هستم كه كاملا به وضع اجتماعي و سياسي و اقتصادي ايران و جامعه ايران اعتراض دارم ،مخصوصا حقوق زنان و دختران ايراني .دانشجوي رشته...هستم!و تهران زندگي ميكنم.قصدم از راه انداختن اين وبلاگ براي جوون هاي هم سن سال خودم نگاه كاملا انتقادي به مسايلي كه گفتم  و در كنار اون از داستان ها و خاطراتي كه در وبلاگها و سايت هاي ديگه ميبينم كه با موضوع وبلاگ شبيه هست استفاده ميكنم.اين وبلاگ تمام كارهاش از طرف يكي از دوستان گلم هست كه ايشون سر رشته زيادي توي راه اندازي سايت و بلاگ دارن و طراح بسيار قابلي هستن و سايتهاي زيادي رو راه اندازي كردن...گفتم اينا روبدونيد اينقدر  برام ايميل و آف نفرستيدو اين سوالها رو نپرسيد. درضمن از تمامي اوناي هم كه با من هم عقيده نيستن خواهش ميكنم كه يا اينجا نيان و يا اگر ميان بي خيال نصيحت كردن و موعضه كردن من بشن كه من اونا رو...حساب نميكنم.همه اوناي كه خواننده اين وبلاگ هستن با طرز نوشتن من آشناي دارن اوناي هم كه تازه به اينجا اومدن يا ميان توصيه ميكنم مطالب قبلي من كه در آرشيو هست حتما بخونن...ممنون!ايميل خود را وارد كنيد تا از بروز شدن ريلكس با خبر شويد
هیچ کدوم از نوشته های ریلکس کپی رایت نداره! هر غلطی دلتون خواست می تونید بکنید !

بهترین وضوح صفحه 768*1024

Blogger
››› كمي در مورد همين مطلب
شخـصا آدم عقل گرايی هستم. معتقد به نظريّه ی خاص يا شخص خاص يا دين و مذهـب خاصی نيسـتم و نميخـوام باشم. اعتقـادات خودم رو دارم. اراجيف هر آدم ديگـه بـرای خـودش قابل قبـوله و بس. من نه مسلمونم نه بـودايی نه مسيـحی و نه هيچ چيز ديگه. شايد فکر کنی عزيزم من آدم پوچ و هرزه ای هستم که نميدونه کيه و داره چيکار ميکنه و اين داستانهـای تکراری. برام مهم نيست. من به هيچ جا تکيه نميدم تو زمينه ی باور و اعتقاد و اين مزخـرفات قبيـله ای! به قـول کانت اصولا مباحثی مثل خدا و دنيای بعد از مرگ و مافوق طبيعه و اين زهر مارهارو نه نميشه نفی کرد و نه اصولا اثبات ميشن. از نظـر من کل نظـريه های دينـی مـردود هستن به اين دليل که کسی قابليّت و توان زر زدن در خصوص اين مسائل رو نداره و هرگز هم نخواهد داشت. مگـر ايـنکه تکيـه بدی به يه مُشت خـرافه و باور کهنه و سنتّی که ترجيـح ميدم اصـلا در مـوردشون يه کلـمه هم چيـزی نگم. ببين عزيزم! من آدم کافــری هستم. اگـه اونی که تو اسمش رو گذاشـتی خدا همـونه کـه اسـلام رو به ما داده تا راه سعادت رو در پيـش بگيريم .. مـن ريدم تو اون اسلام شما و خـدات ! صبــر کن عجله نکن! جوش هم نيار .. ! ميدونم الان ميخوای شروع کنی به زريدن که آی اون اسلام با اين اسلام فــرق داره و برداشت دينی متفاوته و اسلام ناب رو اگه بدونی چيه اين حرف رو نمیزنی و اين برنـامه هـا ..... واسـه من اين اراجيف رو نبايد ببافی که اســـاســـی ميرينم بهت! اوکی ؟! .. خُب ! داشتم چی ميگفتم ؟! آهـا .. اونايی که معتقد به اصالت انسان هـستند ( اومانيسم ها ) يه شعار خيلی جالب دارن و اونم اينکه خدا رو بايد از عرصه ی قدرت کشيد پايين و نبـايد خدا برای انسان محدوديّت ايجاد کنه. دقيقا اين همون چيزيـه که تو اروپا (به خصوص شمال) به سـرعت رواج پيـدا کـرد و موجـب ترقّـی و پيشـرفت و تحقق دموکراسی در اونجا شد. امّا اين نفی ديدگاه خداگرايی کاملا بخشی از عقل گرايی بنده توی زندگيه ! من نه علمـی مَسلک هستـم که بخـوام بـگم دانـشمند ها و عالمين هرچی بگن همونه و نه ماترياليـست هستـم و کُمـونيست که بگـم فـقط مادّه و بقيه خفه ! نه !
اون چيزی که خود انسان باور داره من قبـول دارم. اسلام جواب نميده. همه ی اين ئيـسـم هـا ی مختلف هم جـواب نميدن چون قدرت بيـانی در خصـوص اين مسائل اساسی و بنيادی نـدارن. ميخوام بگم رواج اسلام کلّا رو به انحطاطه و هر کی هم داره تو دلـش به من ميخنده مـيگه روزی رو می بينی که پرچم اسلام رو برافراشته ميکنيم توی دنيا بايد بهش بگم اولّا بيلاخ ! .. دوّما بيا بشين روش گيتار بزن ...!!!! اون امام زمان شما هم اگه ظهور کنه خودم اوّل همـه ميرم ميـخوابونم در گوشش و بهش ميگم تا حـــــالا کجــــا بودی مـرتيـکه ؟!! .... برتـراند راسل يه حرف جالب و خيلی قشنگ داره که جدّا قابل فکر کردن و تامّل عميقه !.. ميان بهش توی جشن تولّد نـود سالگيش ميگن اگـه خدايی بعد از مرگ شما وجود داشت و يخه ی شما رو گرفت چی بهش ميگيد ؟ و راسل جواب ميده که من يخه اش رو ميگيرم اتفاقا ! بهش ميگم چرا برای من دلایل کافی واسه اثباتت نذاشته بودی ؟! .. پس اون خدا حق نداره منو به خاطر اينکه نتونستم باورش کنم مجازات کنه(!) عزيزم تو اون مخ پوسيـده اگه ايـنه که به من بگی خدا خودش گفتـه آيات زيادی برای اثباتش وجـود داره و برهـان نظـم و بـرهان عليّت و اين آشغـالهای خرافه ای .. بايد بگم که حرفت
فقط تا اينـجا درسـته که ميشه احساسش کرد. همين! اين اثبات نيست. ريدم تو اون اثباتی که تـو کتابها واسه اين مخهای گوزيده مينويسن. داشتم به اين نظريهء دنيا بر پايه ی علم است و آخرت بر پايه ی خداوند فکر ميکردم. به طور وحشتناکی احمقانـه است اگـه بخوايم تو دنيا حرف از غير دنيا بزنیم. اروپای شمالی و جنوبی نمـونه ای بسيار بارز برای تاييد حرفمه! .. شمال اروپا که وضع اقتصادی مناسب تر داره و خيـــلی زود هم رشد کرده پروتستانها هستن اکثرا که يه جورايی کُس خوار آخرتن و زدن تـو کار دنيا ... و برعکسش جنـوب اروپاست که کاتـوليکها و مذهـبيون هسـتن که يه مُشت بدبخـت بيچـاره ان و آدم رو ياد هـمين کشـور عـزيـز خـودمون ميندازه که ملـّت توش سينـه ميـزنن واسـه کسـی که حـتّی تاريـخ تولّـدش رو هم نميدونن (: يـا عراق و افغانستان و همين کسخلهای آسيای ميانه که قراره با امام زمان بـرن و آمريکـا رو انشـالله فتـح کنـن و کون جـورج بوش رو پاره کنن و اون پرچم آزادی و عدالـت رو بکّارن در کاخ سفيد ! ...  { ادامه داره }

››› Posted by Relax